Sản Vật Sóc Trăng

Chao tép Vĩnh Châu Sản vật Sóc Trăng

Còn khi nào thấy đã đủ rồi thì mang ra làm chả bông hoặc chao chua, hoặc rang cháy cạnh hay rang muối đều là

Bún nước lèo cá lóc, hương vị lạ của miền quê Sóc Trăng

Còn bò hóc thì có nhiều loại, nào là bò hóc cá lóc, cá bông, cá sặc, bò hóc óp… nhưng nước lèo bún chỉ