Sản Vật Bắc Giang

Cây thuốc quý nấm linh xanh sản vật Bắc Giang

Những cánh rừng nguyên sinh ở Quảng Nam là một trong số ít nơi tìm thấy nấm lim xanh, cùng với các khu vực khác