Sản Vật Quảng Trị

Trà/Chè Vằng sản vật Quảng Trị

Thay vào đó, người ta thu hái lá về để nấu cao. Toàn bộ lá chè vằng Quảng Trị được thu hái vào buổi sáng