Sản Vật Hà Tĩnh

Bưởi Phúc Trạch sản vật Hà Tĩnh

Có 10 xã phụ cận cũng trồng loại bưởi này. Tuy nhiên, theo các nhà quản lý địa phương, trồng ngon nhất vẫn là một