Sản Vật Lai Châu

Hạt Dổi rừng gia vị “vàng” của người tây bắc sản vật lai châu

Bất cứ ai có dịp lên Tây Bắc và thưởng thức những món ăn của người Thái chắc hẳn sẽ không bao giờ quên loại