Sản Vật Vĩnh Long

Chôm chôm Vĩnh Long hương vị ngọt lành của Vĩnh Long

Chôm chôm chín đỏ bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 7 nhưng cũng tùy thuộc tài nghệ nhà vườn biết kích dục cho

Nhớ hoài hương vị bưởi năm roi sản vật Vĩnh Long

Bưởi Năm roi Bình Minh ngon nổi tiếng khắp Nam bộ. Gần như nguyên cả xã Mỹ Hòa của huyện Bình Minh trồng toàn bưởi