Sản Vật Hải Dương

Vải thiều Thanh Hà sản vật Hải Dương

Được ăn trái vải sấy khô và uống một ly trà nóng ấm thì thật không còn gì thú hơn. Ở Thanh Hà, nhà nào