Sản Vật Yên Bái

Táo mèo tươi, khô Tú lệ sản vật Yên Bái

Để đảm bảo sức khỏe và đúng tác dụng của rượu Táo mèo đồng thời không ảnh hưởng đến tính mạng người sử dụng nên

Măng sặt Nghĩa Lộ sản vật Yên Bái

Măng luộc: Đó là khi măng đã rộ, bạn có thể chuẩn bị một bát mắm tôm, chanh ớt để chấm măng sặt luộc. Nhìn