Sản Vật Kiên Giang

Sò huyết Hà Tiên hương vị tuyệt đỉnh từ thiên nhiên

Lúc lò than đã đỏ lửa, đặt vỉ nướng lên, đưa tay vào thùng đựng sò đã nhả bùn làm sạch vỏ. Ai ăn chọn