Sản Vật Đồng Tháp

Ốc treo giàn bếp đặc sản Đồng Tháp cực ngon

Ai cũng nghĩ làm như vậy ốc sẽ chết do hơi nóng bốc lên hoặc ốm tong teo vì nhịn đói, nhịn khát nhưng không