Sản Vật Quảng Ninh

Ba kích bổ dưỡng cho đàn ông sản vật Quảng Ninh

Trước đây ngành lâm nghiệp đã thử trồng ba kích dưới tán rừng ở Hoành Bồ, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Trạm nghiên cứu dược liệu

Hành tỏi kinh môn thơm nồng hương vị sông Kinh Thầy

Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện vẫn chưa có nhà máy nào thu mua hành tỏi vào mỗi vụ, điều này khiến cho