mua chuối ngự an toàn

Chuối ngự món chuối để dành tiến vua

Chuối ngự trổ buồng quanh năm. Thân cây chuối cao chừng 2,5m, giòn, dễ gãy, nên cần cột chống lúc ra buồng. Sung sức thì