rau muống linh chiểu ngon

Rau muống Linh Chiểu món ăn dân dã được đi tiến vua

Dân gian lưu truyền rằng, ngày xưa có một vị vua đi qua làng Linh Chiểu (xã Sen Chiểu) được người dân dâng món rau