tỏi kinh môn giá bao nhiêu

Hành tỏi kinh môn thơm nồng hương vị sông Kinh Thầy

Tuy nhiên hiện nay trên địa bàn huyện vẫn chưa có nhà máy nào thu mua hành tỏi vào mỗi vụ, điều này khiến cho